E-mail Ons || Contact

Downloadcentrum
Proefabonnement
Contactgegevens

Welkom bij Rial BV

Extra waakzaamheid geeft meer commerciële mogelijkheden
Wie in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte wil zijn van de mogelijkheden om woning- of andere projecten te ontwikkelen of te bouwen kan niet zonder actuele informatie. Die extra waakzaamheid levert vroeg of Iaat meer commercieIe mogelijkheden op.

Rial helpt u daarbij

Rial heeft al enkele jaren voor een selecte groep van bedrijven en organisaties een op-maat-gesneden documentatiesysteem beschikbaar, dat hen tijdig attendeert op de laatste ontwikkelingen. Vele bedrijven hebben nieuwe opdrachten te danken aan dit documentatiesysteem.

O.a. streek- en structuurplannen
bestemmingsplannen voor binnensteden en wijken vanaf ca. 500 woningen, stadsvernieuwingsproecten van grote steden...

Documentatie “Sloopwerken” is samengesteld uit onze uitgaven: Stedebouw & Winkelcentra, Grond-, Weg- en Waterbouw en Bouwobjecten.
De voor u belangrijke informatie wordt door specialisten opgespoord in o.a. dag- en nieuwsbladen.

Documentatiebureau RIAL heeft al sinds 1978 voor aannemers in de sector grond-, weg- en waterbouw een op maat gesneden documentatie-systeem beschikbaar, dat hen in een vroeg stadium attendeert op nieuwe projecten.

Documentatie Bouwobjecten verschijnt losbladig ingedeeld per regio, alfabetisch geordend per gemeente, gerubriceerd per onderwerp.


Copyright Rial BV, 2001 - 2016